Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I

Cílem předkládaného projektu Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chtějí zapojené obce podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského  kraje. Dojde k navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 406,79 t/rok.


Celkové způsobilé náklady: 1 962 650 Kč
Dotace EU:  1 668 253 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 294 397 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 7.7.2022
Datum plánovaného ukončení projektu:  31.7.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy


 

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY