O sdružení

Předmětem činnosti sdružení je:
a) spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí,
b) úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících,
c) zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a Regionální rozvojové agentury Východní Moravy,
d) podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu,
e) formování společného postupu samospráv při prosazování společných zájmů,
f) koordinace využívání zahraniční pomoci,
g) podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů,
h) spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti, s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky.

Orgány Sdružení jsou:
a) Valné shromáždění
b) Správní výbor
c) Revizní komise

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY