Odkazy

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
www.rravm.cz

Euroregion Bílé - Biele Karpaty
www.erbbk.sk

Krajský úřad Zlínského kraje
www.kr-zlinsky.cz

Zastoupení Evropské komise v ČR
www.evropska-unie.cz

Portál Evropské unie
www.europa.eu

Portál Operačního programu Příhraniční spolupráce SK - ČR
www.sk-cz.euBilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY