Úspěšné projekty

Elektronická a efektivní komunikace obcí v regionu Východní Moravy

Projekt je zaměřený na modernizaci komunikace a komunikačních procesů v rámci zapojených obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy s veřejností.

Zelená dohoda pro Evropu v obcích Zlínského a Trenčianského kraje

Cílem projektu je sdílení informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v obcích Zlínského a Trenčianského kraje v souvislosti s péčí o životní prostředí a opatřeními, kterým se věnuje Zelená dohoda pro Evropu.

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I

reg.č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011740 Celkové způsobilé náklady: 1 962 650 Kč Dotace EU: 1 668 253 Kč (85%) Příspěvek příjemce podpory: 294 397 Kč (15%)

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I

reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011763 Celkové způsobilé náklady: 5 678 372 Kč Dotace EU: 4 826 616 Kč (85%) Příspěvek příjemce podpory: 851 756 Kč (15%)

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV.

rč: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011762 Celkové způsobilé náklady: 9 239 831 Kč Dotace EU: 7 853 856 Kč (85%) Příspěvek příjemce podpory: 1 385 975 Kč (15%)

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV

reg.č: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012009 Celkové způsobilé náklady: 7 955 419 Kč Dotace EU: 6 762 106 Kč (85%) Příspěvek příjemce podpory: 1 193 313 Kč (15%)

Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I.

Předmětem podpory je pořízení 1 629 kusů domácích kompostérů pro občany, dále 4 štěpkovače a 2 kontejnery na textil o objemu 2,5 m3 v Moravskoslezském kraji na území 11 obcí. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o 1 184,56 t/rok.

Předcházení vzniku odpadů v obcích Olomouckého kraje I.

Předmětem podpory je pořízení 1 173 ks domácích kompostérů pro občany, dále 2 ks štěpkovače a 2 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3 v 12 obcích Olomouckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 927,6 t/rok.

Kompostování v obcí Jižní Moravy II.

Předmětem podpory je pořízení domácích kompostérů a kontejnerů na textilní odpad pro 21 obcí Jihomoravského kraje. Realizací projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 2 346 t/rok.

Kompostování v obcích východní Moravy IV

Předmětem podpory je pořízení domácích kompostérů a kontejnerů na textilní odpad pro 31 obcí Zlínského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 2 681,365 t/rok.

Fond malých projektů - Pamäť lesa

Hlavnou aktivitou je vybudovanie náučného chodníka "Pamäť lesa" za účelom zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy II

Předmětem projektu je problém nedostatečné kapacity pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, plastů, papíru, kovů, kartonů, objemného odpadu, jedlých olejů a skla v 13 obcích Zlínského kraje: Liptál, Rymice, Veselá, Strání, Horní Lapač, Chvalnov-Lísky, Luhačovice, Poličná, Lechotice, Hluk, Vizovice, Petrůvka a Rudice.

Kompostování v obcích jižní Moravy

Projektu je zaměřen na snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Dojde k pořízení domácích kompostérů a štěpkovače pro občany ve 2 obcích Jihomoravského kraje a to Bukovinka a Vohančice.

Kompostování v obcích východní Moravy III

Cílem předkládaného projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. Bioodpad tvoří významnou část odpadů, nachází se ve směsném komunálním odpadu, tvoří černé skládky nebo je pálen.

Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy

SMOVM úspěšně realizuje projekt financovaný z OPŽP. Cílem projektu "Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy" je zvýšení podílu materiálového využití odpadů.

Kompostování v obcích východní Moravy II

Předmětem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.

Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti implementace konceptu „smart city“ do běžného fungování obcí a měst na území Zlínského a Trenčianského kraje. Na realizaci se podílí SMOVM a Trenčianská regionálná rozvojová agentúra.

Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy

Předmětem podpory je zpracování digitálních povodňových plánů pro Sdružení měst a obcí východní Moravy. Realizací projektu bude 12 001 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy II

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu ve zpracování digitálních povodňových plánů pro obce Mořkov, Leskovec, Valašská Bystřice, Fryšták, Leskovec. Realizací projektu bude 8861 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Předmětem podpory je rozšíření systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, a to prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadu o cca 379,32 t/rok.

Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v regionu východní Moravy

Projekt reaguje na vzdělávací problémy a potřeby zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů, které jsou uváděny koncepčními dokumenty a byly současně identifikovány obcemi regionu východní Moravy.

Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy

Projekt je zaměřen na využití moderního přístupu Smart Governance a konceptu Smart City pro rozvoj měst a obcí na území východní Moravy.

Rozcestník podstránek projektu

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY