Příležitosti transformace

Transformace s sebou přinese velký počet změn, z nichž ne všechny mohou být pro mnohé příjemné. Takové splnění klimatických závazků se například neobejde bez přeměny některých tradičních pracovních odvětví (např. stavebnictví) a bude na určité regiony nanášet větší požadavky než na jiné regiony (jedná se například o regiony, jež jsou závislé na fosilních palivech). V rámci dlouhodobého vývoje se tedy oplatí začít s transformací co nejdříve - daný subjekt tak předejde těžkostem a zároveň může zaznamenat úspěchy.

Transformace, kterou přináší Zelená dohoda pro Evropu bude mít dozajista vliv na pracovní trhy – některé pracovní pozice, které jsou zastoupeny lidskou pracovní silou, jež využívá zastaralé technické pomůcky, mohou být redukovány, restrukturalizovány, či dokonce nahrazovány samotnými novodobými technologiemi (např. umělá inteligence, nové stroje, roboti). Nepochybně však vzniknou pro lidskou pracovní sílu nová pracovní místa. Nicméně je potřebné, aby se lidé více zapojovali do procesu učení a získávali tak nové pracovní kompetence (například se jedná o vyšší digitální gramotnost, informační gramotnost nebo i schopnost hovořit dalším jazykem).


EU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY