Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I.

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013365

Celkové způsobilé výdaje: 8 484 520 Kč
Dotace EU: 7 211 842 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 1 272 678 Kč (15 %)
 
 Datum zahájení realizace projektu: 14.6. 2022
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.7.2023
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení města a obcí Východní Moravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY