Předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003708

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

Předmětem podpory je rozšíření systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, a to prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany.

Celkové způsobilé výdaje: 2 874 234 Kč
Dotace EU: 2 443 099 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 431 135 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 14. 9. 2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY