Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV.

Cílem předkládaného projektu Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV. je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chtějí zapojené obce podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Do projektu se zapojilo 16 obcí. Dojde k navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 960,148 t/rok.


Celkové způsobilé náklady: 9 239 831 Kč
Dotace EU: 7 853 856 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 1 385 975 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 7.7.2022
Datum plánovaného ukončení projektu:  30.9.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy


 


 

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY