Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I

Cílem předkládaného projektu Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I  je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chtějí zapojené obce podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Do projektu se zapojilo 12 obcí. Dojde k navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 571,334 t/rok.


Celkové způsobilé náklady: 5 678 372 Kč
Dotace EU: 4 826 616 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 851 756 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 7.7.2022
Datum plánovaného ukončení projektu:  31.7.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy


 


 

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY