Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV

Cílem předkládaného projektu Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chce Sdružení měst a obcí východní Moravy a zainteresované obce podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025. Dojde k navýšení kapacity jejich zrpacování či třídění o 1 268,76 t/rok.


Celkové způsobilé náklady: 7 955 419 Kč
Dotace EU:  6 762 106 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 1 193 313 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 7.7.2022
Datum plánovaného ukončení projektu:  30.9.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy


 

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY