Zelená dohoda pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální.

Cílem je snížit emise skleníkových plynů EU do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Dohoda si klade za cíl začlenit do právních předpisů, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Evropská komise v roce 2021 schválila evropský právní rámec pro klima.

Dohoda byla představena 11. prosince 2019.

Transformace ekonomiky pro udržitelnou budoucnost
  • Zvýšení ambic EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050
  • Životní prostředí bez toxických látek a to díky cíli nulového znečištění
  • Ochrana a obnova ekosystému a biologické rozmanitosti
  • Spravedlivý a zdravý potravinový systém, šetrný k životnímu prostředí
  • Zrychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě
  • Nikdo nesmí zůstat opomenut
  • Financování transformace
  • Stavět a renovovat za účinného využívání zdrojů a energie
  • Aktivizace průmyslu pro čisté oběhové hospodaření
  • Dodávky čisté, dostupné a bezpečné energieEU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY