Užitečnost pro občany

Občanům by měla pomoci Zelená dohoda zejména v těchto směrech
 • Snížení počtu emisí v ovzduší.
 • Větší využívání čisté energie.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti.
 • Vytvoření nových pracovních míst, vzniknutí prostoru pro nové investice a inovace.
 • Koncentrace na efektivní zalesňování a na obnovu původních porostů.
 • Eliminace závislosti na dodávkách energie z politicky nestabilních územních celků.
 • Snižování energetické chudoby
 • Je potřebné se vzdělávat a informovat, o možnostech, kterými je jedinec schopen pomoci, ke zlepšení životního prostředí. Vše není "jen" o nastavení systému (mezinárodního, státního či systému obce) ale i o tom jak každý jedinec šetří zdroje energie anebo jak se chová ke svému prostředí. Je potřebné myslet na všechny generace a ke každé generaci přizpůsobit distribuci informací.
Jak poznat důvěryhodné zdroje?
 • Je potřeba sledovat trendy ohledně daného tématu.
 • Vyžadovat přesné zdroje informací. Pokud není k nalezení zdroj informace, tak je potřeba být obezřetný.
 • Důvěřovat je potřeba zejména odborníkům.
 • Být negativně kritický.
 • Kontrolovat zdroje informací.EU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY