Řekli o Zelené dohodě pro Evropu

Luděk Niedermayer, český europoslanec
"Evropská zelená dohoda je šancí, jak změnit nastavení naší ekonomiky tak, abychom účinně čelili klimatické změně a nepozbyli zároveň stávající životní úrovně. Zelená dohoda pro Evropu představuje jasné cíle na snížení klimatického rizika"

Mikuláš Peksa, český europoslanec
"Debatu k Zelené dohodě vede celá Evropa, která má společný trh s energiemi, všechno je propojené. Když nás Rusové vypnou, postihne to všechny, ale za to si můžeme sami – situaci jsme v posledních deseti letech nijak neřešili. Zelená dohoda je ale také příležitost k modernizaci průmyslu, pojďme řešit technologie, které to zvládnou tak, aby nás to bolelo co nejméně"

Jan Brázda, partner PwC pro ESG
"Evropská komise již prohlásila, že závislost EU na ruské ropě musí skončit výrazně dříve než v roce 2030. Potřeba přechodu na čistou energii, ke které míří Green Deal, je tak nyní ještě jasnější a urgentnější"

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice AFI
"Znamená to dívat se na tuto masivní změnu jako na příležitost, nikoli jako na problém, a začít budovat podnikání v oborech založených na dekarbonizaci. Energetická krize Green Deal pozmění, ale dekarbonizaci spíše urychlí“

Ján Budaj, ministr životního prostředí Slovenské republiky
"Opatření mohou být příležitostí investovat do transformace hospodářství a technologických inovací, nových bussiness modelů, široce uplatňované adaptace na změnu klimatu nebo tvorby nových zelených pracovních míst".


EU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY