Konkrétní inovace pro Vaši obec

Zelené střechy
 • Starostové obcí si u zelených střech pochvalují zejména jejich dlouhodobou ekonomickou výhodnost. A to především z těchto důvodů:
  • Zelené střechy fungují zdařile jako výkonná tepelná izolace. V létě ochlazují interiér budov a v zimě zase v něm udržují teplo. Takovouto funkčností se šetří rozpočet na chlazení a vytápění.
  • Zelené střechy fungují i jako retenční nádrže, jež umí zadržovat dešťovou vodu. Ta umožňuje úsporu při zalévání městské zeleně. Případně lze občanům nabídnout možnost stočného.
  • Zelené střechy se řadí mezi nejmodernější prvky architektury, výborně čistí vzduch v obci a doplňují parky.
  • Pro zelené střechy hovoří i fakt, že se dají postavit na novostavbách i starších budovách. U nich zvyšují životnost střešního pláště a také eliminují náklady na opravy, jež jdou využít jinak.
LED veřejného osvětlení
 • Veřejné osvětlení je nedílnou součástí každé obce a každého města. Ze zákona je veřejné osvětlení i nutnou částí pozemních komunikací. Veřejné osvětlení však přináší světelný smog a zbytečně vysoké náklady za elektřinu. Veřejné osvětlení starého typu je drahé a nevyhovující - neprospívá lidem a ani přírodě. Dle Jaromíra Uhdeho ze společnosti E.ON. mohou LED světla obcím ušetřit 60 až 80 procent elektřiny. Tato světla od renomovaných výrobců jsou spolehlivá, nepotřebují velkou údržbu a mají obvykle záruku deset let. Díky těmto aspektům klesnou náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení až o 80 procent. Dle odborných společností je údržba starého typu veřejného osvětlení podfinancována a často nevyhovuje moderním požadavkům na správné energetické hospodaření, ekologickou udržitelnost a na bezpečnost provozu na silnicích. Dle dat odborného portálu Svetelneznecisteni.cz se na produkci světelného smogu v Evropě zbytečně spotřebuje více než 15 % celkové spotřeby elektřiny na veřejné osvětlení. Náklady za rok na nevyužité světlo v Evropě se pohybují cca okolo 5,2 miliard EUR
Fotovoltaické elektrárny na střeše
 • Například Fotovoltaická elektrárna na střeše čistírny odpadních vod v české obci Nemile vyrobí každoročně cca 19 MWh elektřiny, (přibližně jednu třetinu celoroční spotřeby ČOV). Fotovoltaika v obci Nemile ušetří na energiích více jak 2 miliony korun a přírodě ušetří 310 tun CO2. Fotovoltaické elektrárny, které spravuje Skupina ČEZ, vyrobily za dekádu více než 914 tisíc MWh ekologické elektřiny - ušetřily 822 000 tun uhlí a zabránily vypuštění více než 875 000 tun CO2. Právě tyto dopady by si vyžádala výroba totožného množství energie v běžných elektrárnách.
Užitkový automobil na elektrický pohon
 • Automobil na elektrický pohon lze využít i v rámci veřejných služeb. Obce se mohou inspirovat příběhem obce Zbraslav na Brněnsku. Zde funguje užitkový automobil na elektrický pohon, který využívají pracovníci místních technických služeb a správa obce. Tento typ automobilu, je rovněž využíván pro svoz bioodpadu a komunálního odpadu.
 • Užitkový automobil má i Vidnava. Ta si ho pořídila z důvodu snižování emisi a šetření přírody a také i z ekonomických důvodů - provoz traktoru není levný a alternativou pro město byl právě užitkový automobil na elektrický pohon. Městu slouží vůz pro svoz tříděného odpadu a bioodpadu, k rozvážení městských zaměstnanců, drobné techniky nebo nářadí. Vůz má osmdesátikilometrový dojezd na jedno nabití - to je dostačující na jednu pracovní směnu. Nabíjení vozu není vůbec složité. Po provedení pracovního výkonu lze vůz napojit do klasické zásuvky. Posléze je možné nastavit nabíjení (např. na 8 hodin) a ráno je vůz připraven k dalšímu pracovnímu výkonu
 • V Moravičanech řešili nahrazení tehdy nefunkčního benzinového vozidla - místní zaměstnanci potřebovali vůz pro údržbu či opravy v obci. Pořízený dvoumístný užitkový vůz uveze půl tuny nákladu (vozidlo je na obrázku)EU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY