Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy

SMOVM úspěšně realizuje projekt financovaný z OPŽP. Cílem projektu "Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy" je zvýšení podílu materiálového využití odpadů.
Dosažením cíle se chtějí zapojené obce podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje.

Celkové způsobilé výdaje: 2 055 911 Kč
Dotace EU: 1 747 524 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 308 387 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 10. 6. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY