Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy II

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity o 709,63 t/rok.

Celkové způsobilé náklady:  4 335 672 Kč

Dotace EU:  3 685 321,20 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory: 650 350,80 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 29.6.2020

Datum plánovaného ukončení projektu:  31.7.2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY