Kompostování v obcích východní Moravy III

V rámci projektu došlo k pořízení kompostérů pro občany a tím k přiblížení sběrného místa a občané tak budou moci kompostovat zeleň z pohodlí domova. Projekt přispěje ke zlepšení nakládání s bioodpadem a zároveň také k jeho následnému stoprocentnímu využití.
Do porjektu jsou aktivně zapojeny obce: Huslenky, Liptál, Nítkovice, Počenice – Tetětice, Podolí, Prostřední Bečva, Salaš, Tečovice, Tupesy, Zborovice, Zlechov, Zlobice

eu_flags2.png

 
Celkové způsobilé výdaje: 4 192 650 Kč
Dotace EU: 3 563 752,50 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 628 897,50 Kč (15 %)
 
Datum zahájení realizace projektu: 30.1.2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 28. 2. 2021
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY