Kompostování v obcí Jižní Moravy II.

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013278

Celkové způsobilé výdaje: 17 133 600 Kč
Dotace EU: 14 563 560 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 2 570 040 Kč (15 %)
 
 Datum zahájení realizace projektu: 17.6. 2022
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.7.2023
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení města a obcí Východní Moravy

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY