Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu a transparentnost samospráv v souladu s moderními principy konceptu „smart city“. Cíle bude dosaženo sadou vzájemně provázaných aktivit, které zahrnují osvětové činnosti, tvrobu metodiky i pilotní ověření „smart“ řešení v praxi.

Informace o projektu jsou umístěny na samostatné prezentaci na adrese: http://www.smart-obec.eu/

Termín fyzické realizace: 1.2.2018 - 31.10.2019

Celkový rozpočet projektu: 85 406,20 Euro

Projekt je financován v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY