Fond malých projektů - Pamäť lesa
Názov projektu:                                           Pamäť lesa

Celkové oprávnené náklady:                       35 259,59 €
Výška príspevku EFRR:                              29 970,65 €
Výška príspevku ŠR SR:                             3 525,95 €
Mesto Púchov – spolufinancovanie:            1 762,99 €
Doba realizácie:                                          09/2021 - 02/2022
Hlavný cezhraničný partner:                       Sdružení měst a obcí východní Moravy, Zlín
 
Opis projektu:
Hlavnou aktivitou je vybudovanie náučného chodníka "Pamäť lesa" za účelom zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
Cieľom je zmapovanie a propagácia jubilejných lesov, hájov a stromov v území pohraničia a vybudovanie náučného chodníka v jednom z nich - v Jubilejnom háji v Púchove.
V rámci projektu sa vybuduje infobod náučného chodníka Pamäť lesa s vyhliadkou, posedením, pamätným kameňom a info-tabuľou, čo bude tvoriť vstup do lesoparku  Lachovec s amfiteátrom na „Ilonke“  s pokračovaním na Púchovskú skalu.
Projekt zmapuje jubilejné lesy a stromy na oboch stranách hranice za účelom ich využitia ako turistickej atrakcie a voľnočasovej aktivity pre obyvateľov. Výstupy budú spracované do brožúry.

Foto vyhlídky v rámci naučného chodíka v Púchově
Dokoncene-dielo-(1).jpg

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY