Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000912

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je zpracování digitálních povodňových plánů pro Sdružení měst a obcí východní Moravy. Realizací projektu bude 12 001 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 278 179 Kč
Dotace EU: 236 452 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 41 727 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 8. 2016
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2017

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY