Zahajujeme realizaci projektu přeshraniční spolupráce "Informační most česko-slovenské meziobecní sp

Realizací projektu dojde k vytvoření informačního systému, který umožní mimo jiné využívání aplikací jako Sběrná místa pro tříděný odpad, aplikace Strategického plánování, či E-learning pro další vzdělávání.
Součástí realizace projektu je organizace workshopů na české a slovenské straně se zaměřením na vzdělávání v oblasti přeshraniční spolupráce, dotačních titulů, využití moderních technologií v praxi, strategického plánování a dalších.
Cílovou skupinou projektu jsou zástupci veřejné správy, samosprávy a obyvatelé regionu. 
Věříme, že projekt bude mít očekávané přínosy a těšíme se na spolupráci a setkání při plánovaných aktivitách, o kterých Vás bude průběžně informovat.

Zpráva zde
EU
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY