Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Sdružení měst a obcí Východní Moravy vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -  Zajištění mapového internetového portálu a mapových vrstev a aplikací pro projekt Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce.
Podrobné technické údaje k předmětu plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v přílohách této výzvy k podání nabídky.
Zakázka je realizována v rámci projektu podpořeného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Dokumentace k veřejné zakázce zde
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY