Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Podrobné technické údaje k předmětu plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v přílohách této výzvy k podání nabídky.
Zakázka je realizována v rámci projektu podpořeného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Dokumentace k veřejné zakázce zde
EU
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY