Projekt meziobecní spolupráce

Sdružení měst a obcí Východní Moravy se zapojilo do projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" r. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001. Tento projekt je podpořen v rámci dotace z EU, Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Doba trvání je od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2015.

Cílem projektu je posílení meziobecní spolupráce, podpoření a utužování vzájemné komunikace, definice společných cílů a potřeb, vybudování koncepce přístupu s možností vytvoření potřebné míry spolupráce. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území.

Zájmové témata jsou z oblasti předškolního a školního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a volitelné oblasti.

Projekt meziobecní spolupráce je tvořen týmem motivujících starostů (Josef Hutěčka, ing. Marek Prachař) a realizačním týmem ve složení koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent, odborník na oblast rozvoje aglomerací (tematický expert A) a odborník na vybranou samosprávnou oblast (tematický expert B) (od 1. 6. 2014).


Sdružení měst a obcí Východní Moravy se zapojilo do projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" r. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001. Tento projekt je podpořen v rámci dotace z EU, Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Doba trvání je od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2015.


Cílem projektu je posílení meziobecní spolupráce, podpoření a utužování vzájemné komunikace, definice společných cílů a potřeb, vybudování koncepce přístupu s možností vytvoření potřebné míry spolupráce. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území.

Zájmové témata jsou z oblasti předškolního a školního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a volitelné oblasti.

Projekt meziobecní spolupráce je tvořen týmem motivujících starostů (Josef Hutěčka, ing. Marek Prachař) a realizačním týmem ve složení koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent, odborník na oblast rozvoje aglomerací (tematický expert A) a odborník na vybranou samosprávnou oblast (tematický expert B) (od 1. 6. 2014) 

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY